Rampach

11.01.2020

Sezonu 2020 zahájili červenští turisté výšlapem na nedaleký Rampach. 6 účastníků absolvovalo 15 km.