Historie našeho hostince

„Kde se pivo pije, tam se dobře žije.“

Výtažek z almanachu obce Červenka

Vznik hostince se datuje od roku 1871. Tehdejší hospoda paní Šrotové byla známa širokému okolí, zejména cestujícím po železnici. Do roku 1948 se vystřídala řada provozovatelů. Historii hospody pronikavě poznamenalo "znárodnění" . Tehdejší majitel pan Kunc, byl zároveň provozovatelem nádražní restaurace na hlavním nádraží v Olomouci, se dostal do konfliktu s nastupujícím režimem a jako nepřítel socialismu odsouzen k několikaletému trestu na Mírově.

Po čtyřicetileté "péči" podnikem LSD Jednota převzal od dědiců pana Kunce hospodu v katastrofálním stavu do pronájmu pan Nečesaný. Po odkoupení v roce 1993 se hostinec stal majetkem Soni a Pavla Nečesaných, kteří jej vlastní a zkrášlují do dnes.